English Български
Данъчни консултации

Tax Advice in Bulgaria Данъчни консултации

tax adviceИнтра Партнерс е предлага консултантски услуги свързани с данъчното облагане на физически и юридически лица, финансово и стратегическо планиране, консултации за инвеститори от страната и чужбина, както и при сделки с недвижима собственост, в т.ч. закупуване на имоти в България от чужденци, като в такива случаи фирмата покрива пълен набор от услуги свързани с правната, икономическата и счетоводната страна на подобни сделки.


Услугите свързани с данъчното облагане на физически лица включват:

  1. Данъчна оценка на приходите;
  2. Данъчно облагане при наследство;
  3. Данък печалба;
  4. Данък недвижима собственост;
  5. Вноски и задължения към НОИ.

Корпоративното данъчно облагане включва :

  1. Преките данъчни задължения, включително данъчни компенсации и корпоративно данъчно планиране;
  2. Непреките данъчни задължения включват ДДС
  3. Международно данъчно облагане
  4. Планиране на фонд Работна заплата допълнителни пермии
  5. Планиране на транзакции – сливания, продажба, придобиване.

Форма за контакт

Формата за контакт може да бъде използвана като инструмент за кореспонденция междеу клиента и Интра Партнерс ООД. Запитвания или искане за допълнителна информация могат да бъдат изпра6тани посредством настоящия модул. Можете да изпращате запитванията си и на адрес inquires@intrapartners.net.

Форма за контакт