English Български
Индивидуални и корпоративни данъци

Индивидуални и корпоративни данъци Индивидуални и корпоративни данъци

Интра Партнерс ООД извършва пълна ревизия на Вашия бизнес и определя най-ефективната данъчна структура за вашата фирма. Подобни ревизии водят до значително спестяване на средства и гарантират бизнес подобрения

Нашият експертен опит покрива:

  1. Директно данъчно облагане, включително данъчни компенсации, корпоративно данъчно планиране и реорганизиране на бизнеса;
  2. Индиректно данъчно облагане, включително ДДС, ДДФЛ(Данък върху доходите на физически лица) и Социално осигуряване;
  3. Международно данъчно облагане;
  4. Работна заплата и планиране на печалбата;
  5. Планиране на транзакциите – сливания, продажби, реорганизации;

Индивидуално данъчно облагане

Консултациите свързани с данъчното облагане на физически и юридически лица имат за цел да бъдат неразделна част от финансовото планиране на физическите и юридическите лица. Специалистите по данъчно облагане имат за цел да разберат най-точно нуждите на своите клиенти и да им дадат точен съвет относно:

  1. Методи и начини за самооценка;
  2. Данък наследство;
  3. Корпоративен данък
  4. Местни данъци и такси
  5. Tax compliance