English Български
Intra partners

Интра Партнерс ООД За Нас

Интра Партнерс ООД

Интра Партнерс ООД е създадена през 2006 като фирма предлагаща консултантски услуги в сферата на одитирането, счетоводството, данъчното облагане, малкия и среден бизнес, новосъздадени компании и корпоративни услуги.

Екипът експерти на Интра Партнерс ООД е съставен от одитори и счетоводители, IT специалисти, консултанти по правните разпоредби на ЕС, Международни Счетоводни Стандарти и европейските директиви отнасящи се до счетоводството, одит и данъчно облагане.

Една от иновативните разработки на Интра Партнерс ООД е интернет-базирано приложение за счетоводно управление на фирмата (Accountancy Web Manager), което има за цел да предложи оптимизиран пакет услуги позволяващи бързо и улеснено управление на вътрешния одит на фирмите, като определя рисковите зони и подобрява системата за финансов контрол.

Интра Партнерс ООД гарантира качествено обслужване на чужди инвеститори и лица, които имат интерес към закупуването на земи в България. Наборът услуги в този аспект включва бизнес планиране и правни консултации, посредничество при сделки за закупуване на имоти, продажба или отдаване под наем на имоти, данъчно облагане и др.