English Български
РАБОТНА ЗАПЛАТА

РАБОТНА ЗАПЛАТА ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

Администрирането на работната заплата може да бъде трудоемко и да Ви коства доста време, което да затормози трудовия процес и бизнеса Ви като цяло. Тази задача може да бъде допълнително усложнена от непрекъснатите промени и актуализации на данъчната система и разпоредбите свързани с кадрите и персонала. Всяко от тези направления има своите правни изисквания и съответни наказателни мерки и процедури. Фирмите търсят обслужване на фонд работна заплата, който да е достатъчно гъвкав и същевременно да гарантира поверителност. Системата за обслужване на работните заплати трябва да може д покрие редица изисквания, като в същото време е достатъчно ефективна и бърза да даде резултат своевременно. Компютъризираната система на Интра Партнерс ООД за управление на работната заплата дава възможност заплатите да се управляват съобразно специфичните нужди на клиента, както по отношение на време, така и по отношение на ефективността.

Обслужването включва:

  1. Обработване на заплатите за всички служители на фирмата;
  2. Специално разработени модели за плащане
  3. Данъчно осигуряване;
  4. Консултации по всички видове доходи и спестявания
  5. Администриране на доходи, осигуровки, изчисляване на болнични, майчинство и др.
  6. Попълване на документи съобразно държавните разпоредби и законодателството, включително компенсации и възстановяване на средства в края на годината, попълване на формуляри подавани в Държавната Агенция по Доходите;
  7. Обобщения и анализи на разходите за персонала;
  8. Консултации и администриране на договори за управление и контрол
  9. Преговори с НАП, когато такива са необходими;
  10. Одит ,контрол и консултации върху структурата на работната заплата.