English Български
Одит

Одит Одит

Интра Партнерс ООД счита процеса на одитиране като първата и най-важна стъпка при разработването бизнес стратегии за дадена компания. Това е процес на оценка на резултатите от трудовия процес, като в същото време се определя и оценява рискът, а насоките и препоръките спомагат за подобряване ефективността и дохода на компанията. По този начин вашият бизнес ще получи необходимата подкрепа по отношение на икономически стабилното развитие на вашата фирма.

Нашите експерти гарантират индивидуален подход за всеки клиент, на база спецификата на фирмата и нуждите на неговия бизнес. След като се определи и оцени рискът, потенциалните проблеми и възможните подобрения Интра Партнерс ООД изготви система от предложения и препоръки как най-ефективно да внесете подобрения и корекции, за да оптимизирате своят бизнес. Нашите експерти активно помагат на бизнеса Ви в процеса на прилагане на корективни или усъвършенстващи схеми и действия.

Ние разглеждаме изготвянето на годишния отчет на вашата фирма като възможност да се усъвършенства представянето, доходите и разбира се – имиджът на вашия бизнес. Един добре изготвен годишен отчет би имал положителен ефект върху партньори, клиенти или инвеститори, потенциалните финансови източници и дори върху персонала на фирмата Ви. Одитните услуги на Интра Партнерс ООД не се ограничават определяне на несъответствията, проблемите и риска – нашата цел е да изберем най-добрите варианти за икономическо развитие и да предложим жизнеспособен проект за развитие.