English Български
Счетоводство,счетоводни услуги

Счетоводни услуги Счетоводни услуги

В много от случаите разрастващият се бизнес се възползва от възможността да изнесе основни производствени звена или производствени мощности извън страната (outsourcing). Подобна политика е успешна за редица наши клиенти. По такъв начин се избягват загуби и преразход на ресурси. Интра Партнерс ООД предлага услуги свързани с рутинните задачи на счетоводството и контрола на фирмените документи.

Нашите специалисти обсъждат с клиентите ни всички несъответствия, забележки или възможности, като участват в процеса на въвеждане на нови и подобрени счетоводни процедури, за да може счетоводството на вашата фирма да отговаря на актуалните изисквания и правни разпоредби за страната.

Интра Партнерс ООД извършва широк набор дейности и Счетоводни услуги в този аспект като:

 1. Поддържане на счетоводни архиви;
 2. Ревизиране на оперативни управленски системи;
 3. Парични потоци и финансови прогнози;
 4. Годишни отчети;
 5. Банкови спогодби;
 6. Изготвяне на бюджет;
 7. Администриране на работните заплати;
 8. ДДС.

В допълнение, Интра Партнерс ООД могат да поемат изцяло счетоводството на дадена фирма, като информират клиента си за редовно за:

 1. Парични потоци;
 2. Доходи;
 3. Показатели за икономическото представяне на фирмата;
 4. Кредитен контрол;
 5. Бюджетно сравнение.