English Български
Счетоводни и консултантски услуги свързани със съдебни дела

Счетоводни и консултантски услуги свързани със съдебни дела Счетоводни и консултантски услуги свързани със съдебни дела

Експертите на Интра Партнерс предлагат пълно и безпристрастно сътрудничество, оценка и правен съвет свързани с финансовата страна на съдебни спорове. 

Сферите, в които предлагаме такава правна помощ включват :

  1. Спорове между бизнес партньори или съдружници;
  2. Решения на арбитражен съд;
  3. Пропуснати ползи;
  4. Оценка на акционерния капитал;
  5. Професионална небрежност;
  6. Разследване на измами;
  7. Застрахователни искове;
  8. Данъчно облагане на щети и компенсации;
  9. Съдебни процеси свързани с неизплатени задължения;
  10. Договорни спорове;
 

Обратна връзка