English Български

accountaning services bulgaria Overview

accountaning services bulgaria

ИнтраПартнерс ООД развива широк спектър от счетоводни услуги и счетоводни консултантски дейности, подчинени на идеята да се осигури на клиента пълен набор услуги по отношение на счетоводство,данъчни консултации,данъчно облагане и бизнес решения за България. Експертния екип на ИнтраПартнерс ООД гарантира индивидуален подход към всеки клиент, както и разработване на бизнес предложения и решения детайлно съобразени със спецификата на конкретния случай. Консултантските услуги, които фирмата предлага включват разработки свързани с капиталовия пазар, максимално ефективно данъчно планиране, услуги свързани с дейности по сливане и реорганизация на новото предприятие.

Определена част от счетоводните услуги , правните, данъчните и консултантските услуги са достъпни само за клиенти неподлежащи на одит, за случаите, в които вътрешният одит се възлага на външни специалисти, докато друга част от услугите като например правни консултации за конкретни казуси и разпоредби на чужди законодателства са ограничени.

 

ИнтраПартнерс ООД извършва широк набор дейности и услуги като:

  1. Счетоводни услуги и консултации
  2. Счетоводство
  3. Труд и работна заплата
  4. Данъци
  5. Финансови услуги и консултации
  6. Финансови отчети
  7. Финансов анализ
 

Счетоводен новинар

loading content ...

RSS Feed will be listed here.

Видео за счетоводители